பனை விதைகள் நடுதல் – நிகழ்வு அணைகட்டு

38

அணைக்கட்டு தொகுதி, கிழக்கு ஒன்றியம், விரிஞ்சிபுரம் கிராமம் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 300 பனை விதைகள் நடப்பட்டது…