தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு – எழும்பூர்

3

எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக 58 வது வட்டம் பெரியமேட்டில் விடுதியில் அனைத்து தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர்கள் ஆறு வட்ட உறவுகளும், வட்டம் சார்ந்து அனைத்து நிகழ்வுகளை முன்னெடுக்க கலந்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.
8124792906.