திருவரங்கம் தொகுதி-தொப்பம்பட்டி ஊராட்சி-உறுப்பினர் சேர்க்கை

25

திருவரங்கம் தொகுதி மணப்பாறை வடக்கு ஒன்றியம் தொப்பம்பட்டி ஊராட்சி. ஆளிபட்டியல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திருவிழாவைப் போல் நடைபெற்றது.