தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு- சேந்தமங்கலம் தொகுதி

21

நாம் தமிழர் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியும் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஐயா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களின் நினைவேந்தல் சேந்தமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியினரால் எருமப்பட்டியில் கடைபிடிக்கப்பட்டது.