தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு – தென்காசி தொகுதி

21

தமிழ்தேசிய போராளி
நாம் தமிழர் கட்சி மாநில ஒருங்கினைப்பாளர்
தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது..