செங்கொடி நினைவு நாள் புகழ்வணக்க நிகழ்வு- கொளத்தூர் தொகுதி

11

கொளத்தூர் தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பில் வீரமங்கை செங்கொடி நினைவு தினம் அனுசரிப்பு மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி கொடி புதுப்பித்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.