சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு – திருச்சி கிழக்கு தொகுதி

13

19.09.2020 #சனிக்கிழமையன்று  நாம் தமிழர் கட்சியின் #மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ்முழக்கம் ஐயா சாகுல்அமீது அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்வு திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சார்பாக நடைபெற்றது.