கோபி தொகுதி – 2021 தேர்தல் பரப்புரை களப்பணி

211

மக்களிடத்தில் கோபி சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்
‘ மா.கி. சீதாலட்சுமி’ அவர்கள் கட்சி உறவுகளுடன் பரப்பரை செய்தார்.