கொள்கை விளக்க சுவரொட்டி ஒட்டும் பணி – திருப்பத்தூர் தொகுதி

13

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத தொகுதி- திருப்பத்தூர் வடக்கு ஒன்றிய குரும்பேரி ஊராட்சிப் பகுதியை சேர்ந்த முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் இணைத்து நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய கொள்கை விளக்க சுவரொட்டியை மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் சுவரொட்டி ஒட்டும்  பணியில் ஈடுபட்டனர்