கொடிகம்பம் நடுவிழா – குளித்தலை

14

குளித்தலை சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி கிளை திறப்பு மற்றும் கொடியேற்றம் விழா
வளையபட்டியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.