கிழக்கு நகர பொருளாளர்கள் கலந்தாய்வு – ஆவடி தொகுதி

6

மாலை 8 மணி அளவில் ஆவடி கிழக்கு நகர பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் வார்டு வாரியாக கட்டமைப்பு உருவாக்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் 7 பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

இங்ஙனம்,
சே. நல்லதம்பி
தொகுதி செயலாளர்- ஆவடி

நிகழ்வு பதிவு
ஏ. கேரி ஜோசப்
9962226376