காவேரிச்செல்வன் விக்னேசு வீரவணக்க நிகழ்வு – பொன்னேரி தொகுதி

19

பொன்னேரி தொகுதி மாணவர் பாசறை சார்பாக
காவேரிச்செல்வன் விக்னேசுவிற்கு
4 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கம் மற்றும் மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.