கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருப்பத்தூர் தொகுதி

3

05.09.2020) காலை 10மணிக்கு திருப்பத்தூர்  சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு நடைப்பெற்றது இதில் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.