கலந்தாய்வு கூட்டம் – இராஜபாளையம்

7

கட்டமைப்பு பணிகள் குறித்தும் தேர்தல் களப்பணி குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டியும் கலந்தாய்வு கூட்டம் ராஜபாளையம் திருவள்ளுவர் மன்றத்தில் நடைபெற்றது.