கலசப்பாக்கம் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

17

போளூர் (வடக்கு)ஒன்றிய கலந்தாய்வுக் கூட்டம்.இந்நிகழ்வில் போளூர் ஒன்றியத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல், பொறுப்பாளர்களை நியமித்தல் ஆகியவை குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.