கபசுர மூலிகை சாறு வழங்கும் நிகழ்வு

21

தண்டராம்பட்டு வடக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட நெடுங்காவாடி கிராமத்தில் கபசுர மூலிகை சாறு வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது