கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – கொளத்தூர் தொகுதி

20

31-08-2202 அன்று கொளத்தூர் தொகுதியில் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.