ஊராட்சி பள்ளி வளாகம் தூய்மை பணி- திருவெறும்பூர் தொகுதி

159

26-8-2020 திருவெறும்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணசமுத்திரம் ஊராட்சியின் குமரேசபுரம் பள்ளி பின்புறம் தூய்மை பணி நடைபெற்றது.