உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக தொகுதி கலந்தாய்வு

39

(1.12.2019) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விளாத்திகுளம் நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் களம் ஆடுவது குறித்த
ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.