உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி

55

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக நாம் தமிழர் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.