உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திருவிழா – காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி

17

நாம் தமிழர் கட்சியின் தகவல் தொழில் நுட்ப பாசறை முன்னெடுக்கும் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை சிறப்பிக்கும் வகையில், காட்டுமன்னார்கோயில் பகுதியில் இளைஞர் பாசறை உறுப்பினர்களை சேர்க்கும் விழா நடைபெற்றது.