உறுப்பினர் சேர்க்கை- தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதி

63

தென்காசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.