அம்பத்தூர் தொகுதி-87ஆவது வட்டத்தில் சேதமடைந்த புலிகொடிகம்பம் சீரமைக்கபட்டது .

20

வடக்கு பகுதி 87 வது வட்டம் பாடி மசூதி தெருவில் சேதமடைந்த கொடிக்கம்பம் சீரமைக்கப்பட்டது களப் பணியில் ஈடுபட்ட அத்தனை பேருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்..!!!