விழிப்புணர்வு சுவரொட்டி ஒட்டும் பணி – வேளச்சேரி தொகுதி

17

வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு-2020 ஐ திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி சுவரொட்டி விளம்பரம் மூலம் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.