முப்பாட்டன் முருகன் சிலை நிறுவுதல் வீரத்தமிழர் முன்னனி- கம்பம் தொகுதி

113

நாம்_தமிழர்_கட்சி#கம்பம்_சட்ட_மன்ற_தொகுதி#கம்பம்_நகரத்தில் (02.08.2020) அன்று தொகுதி இணை செயலாளர் #ராஜேஷ் அவர்கள் நிறுவனத்தில் முப்பாட்டன் #முருகன் சிலை திறப்பு விழா நடைபெற்றது.