மரக்கன்றுகள் நடும் விழா- திருப்பூர் வடக்கு

19

திருப்பூர் வடக்கு நாம் தமிழர் கட்சி *சுற்றுச்சூழல் பாசறையின்* சார்பாக மரம் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது..