பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு – மணப்பாறை தொகுதி

40

பெருந்தலைவர் காமராசர் ஐயா அவர்களுக்கு மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 15.07.2020 புதன்கிழமை அன்று மணப்பாறையில் உள்ள அவரது திரு உருவ சிலைக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.