பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு- பொன்னேரி தொகுதி

24

பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஜயாவிற்கு பொன்னேரி தொகுதி சார்பாக காட்டூர் பகுதியில் மலர் வணக்கம் மற்றும் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.