பழனி தொகுதி-சுற்று சூழலியல் தாக்க மதிப்பீட்டை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்

8

ஆகத்து 1 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி பழனி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக பழனி நகரம் கிழக்கு பகுதியில் சுற்று சூழலியல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020ஐ எதிர்த்து பதாகை ஏந்தி அறவழியில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.