தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு – கொளத்தூர் தொகுதி

7

08/08/2020 அன்று  கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான மாதாந்திர கலந்தாய்வு தொகுதி தலைமையகமான முத்துக்குமார் குடியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.