தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – சேலம் வடக்கு

5

சேலம் வடக்கு தொகுதி சார்பாக பென்னமாபேட்டை பகுதியில் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது