தமிழ் மீட்சிப் பாசறை துண்டறிக்கை பரப்புரை – இராணிப்பேட்டை

135

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – தமிழ் மீட்சிப் பாசறை வாகனங்களில் தமிழில் அச்சிடும் சட்டத்தை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்
துண்டறிக்கை பரப்புரை

முந்தைய செய்திவீரபெரும்பாட்டன் அழகு முத்து கோன் அவர்களுக்கு 281 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு – ஆலந்தூர்
அடுத்த செய்திகபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – பழனி