கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல் – ஊத்தங்கரை தொகுதி

21

இதுவரை ஐந்து கட்ட நிகழ்வாக ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது