கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் -சங்கரன்கோவில் தொகுதி

7

சங்கரன்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி
மேலநீலிதநல்லூர் ஒன்றியம்
திருமலாபுரம் கிராமத்தில் 13/7.2020
கப சுர குடிநீர்  பொதுமக்களுக்கு வழங்கபட்டது.