களரி சிலம்பம் பயிற்சி – பத்மநாபபுரம்

485

தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர கலைகளான களரி சிலம்பம் பயிற்சி (14-9-2020 ) அன்று மீண்டும் உற்சாகத்துடன் தொடங்கியது!

கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை,
நாம் தமிழர் கட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.