கப சுர குடிநீர் வழங்குதல்- சிவகாசி தொகுதி

9

நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக சிவகாசி முனீஸ்வரன் காலனியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கினர்