கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல் – கன்னியாகுமரி

22

கன்னியாகுமரி
16/05/2020 அன்று கிள்ளியூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது