கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல் கிருமி நாசினி தெளித்தல்- சிவகாசி தொகுதி

49

நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி தொகுதியில் சனிக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இடம் 1: கங்காகுளம் சீனிவாசநகர் பகுதி 8வது வார்டு (கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்) இடம் 2: சித்துராஜபுரம் ஊராட்சி 13 மற்றும் 14வது வார்டு (கபசுரக் குடிநீர் வழங்கி கிருமி நாசினி தெளித்தனர்
.