கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – அறந்தாங்கி

18

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக நாகுடி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது