வாலாஜா நகர பொறுப்பாளர் பரிந்துரை கலந்தாய்வு

10

இராணிப்பேட்டை தொகுதி கட்சி அலுவலகத்தில் வாலாஜா நகர பொறுப்பாளர் பரிந்துரை கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.