மே.18 இன எழுச்சி நாள் அரசு மருத்துவமனைக்கு குருதி கொடை வழங்குதல்- வேலூர் தொகுதி

17

மே 18 ஈழ இனப்படுகொலை நாளின் நினைவாக வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் நாம் தமிழர் கட்சி #வேலூர்_தொகுதி_சார்பாக_குருதி கொடை வழங்கப்பட்டது.