மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வு – இராணிப்பேட்டை

20

இராணிப்பேட்டை தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 50 மரக்கன்றுகள் வாலாஜா ஒன்றியம் திருப்பாற்கடல் கிராமத்தில் நடப்பட்டது.