பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் – இராணிப்பேட்டை

5

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜா ஒன்றியம் திருபாற்கடல் ஊராட்சியில் காமராசர் அய்யா அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.