தொகுதி நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் – வேடசந்தூர்

122

திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டம்,வேடசந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது
நாள்:11.07.2002.
(7094941489)