சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்வு – வாலாஜா

4

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜா நகர சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில் மரக்கன்று நடப்பட்டது.