சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – குளச்சல் தொகுதி

4

குளச்சல் தொகுதி மண்டைக்காடு பேருராட்சிக்கு உட்பட்ட மண்டைக்காடு சந்திப்பில் வைத்து கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 700 மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.