கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – திருவரங்கம் தொகுதி

16

திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கம் தொகுதி நகரப்பகுதிகளில் மகளிர் பாசறை சார்பாக கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

9994751021