கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – திருவிடைமருதூர்

6

இன்று 01/05/2020/ திருவிடைமருதூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக திருவிடைமருதூர் ஒன்றியத்தில் கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

7010348067