கபசுர குடிநீர் வழங்கல் – ஆயிரம் விளக்கு

8

04 ஜூலை 2020: ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி 117ஆவது வட்டத்தில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள பொது மக்களுக்கு கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.