கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு- திருமயம் தொகுதி

9

திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் (13-7-2020) அன்று அரிமளம் ஒன்றியம், மிரட்டுநிலை ஊராட்சியில் ஒன்பதாம் கட்டமாக நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் மற்றும் வீரதமிழர் முன்னனி இணைந்து பொதுமக்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அலைபேசி: 9488413088